Bài đăng phổ biến

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

Bất chợt...!!!


Bất chợt 
ta nhớ người dưng
Bất chợt 
ta thấy lưng chừng mắt cay
Bất chợt
thương đến quắt quay
Bất chợt muốn
được nồng say bên nàng....
Nhưng nay em đã sang ngang
Đành thôi tri kỷ muôn ngàn năm sau

1 nhận xét: