Bài đăng phổ biến

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

XIN EM

Em trở về trong mộng đọa đày tôi
Cho nỗi nhớ mỗi ngày thêm chới với
Nhớ ngày xưa hằng đêm anh vẫn đợi
Dắt tay em xây hoa mộng cuộc đời

Em trở về trong mộng đọa đày anh
Cho hao gầy bạc trắng mái đầu xanh
Cho đau đớn lời thề xưa canh cánh
Mãi bên nhau ta mãi mãi song hànhThôi em nhé em đừng về trong mộng
Rộng dài thêm những khoảng trống mênh mông

Xin em đấy cho hồn anh được sống
Những ngày vui những mộng ước tươi hồng
                                                   

16.09.2013

5 nhận xét:

 1. titanium tv - TITIAN ART - Titanium Arts
  titanium tv. Titsanium tv. Titsanium titanium belly button rings tv. Titsanium tv. Titsanium tv. Titsanium tv. Titsanium tv. Titsanium tv. Titsanium titanium iv chloride tv. Titsanium tv. Titsanium thaitanium tv. Titsanium tv. Titsanium tv. Titsanium tv. Titsanium tv. Titsanium tv. Titsanium tv. Titsanium dei titanium exhaust wrap tv. Titsanium tv. Titsanium tv. Titsanium how to get titanium white octane tv. Titsanium tv. Titsanium tv. Titsanium tv. Titsanium tv. Titsanium tv. Titsanium tv. Titsanium tv. Titsium tv. Titsium tv. Titsium tv. Titsium tv. Titsium tv. Titsium tv. Tits

  Trả lờiXóa
 2. Be sure to place down a minimum of|no less than} $10 to say your welcome bonus. Enter your deposit quantity, click on on} on “Deposit” to send your funds. The website of this on-line casino works 코인카지노 completely on smartphones.

  Trả lờiXóa
 3. Blackjack is one of the|is among the|is likely one of the} few on line casino desk video games where talent actually does count. By taking part in} the game in the ‘correct’ means you'll be able to|you presumably can} scale back the home edge to as low as zero.1%. It is the combination of those two factors that determines thecasinosource.com whether you need to} hit, stand, double or split on each hand.

  Trả lờiXóa